Tư tưởng giáo dục của Nelson Mandela

“Giáo dục là vũ khí quyền năng nhất, bạn có thể dùng để thay đổi thế giới” – Nelson Mandela, Cố tổng thống Nam Phi

Nelson Mandela - cố tổng thống Nam Phi

Trích dịch tư tưởng của Nelson Mandela

* Các tuyên bố nổi tiếng của Nelson Mandela được viết tại cổng trường Đại học Nam Phi:

« Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. »

[Và]

« Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đấy.»
« Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đấy.»
« Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đấy.»
« Nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đấy.»
« Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đấy.»
« Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia.»

Toàn văn

When South Africa got independence from white rulers in 1990 under the leadership of Nelson Mandela, his supporters, mainly African Tribes, demanded Reservations in education sector, govt sector & in private sector!

Nelson Mandela replied that he will not allow any type of Reservations in any sector i.e. in education sector, in govt sector & in private sector at any cost, because Reservations & the products of Reservations will destroy the whole nation!

The famous statement of Nelson Mandela is displayed at the entrance of the University of South Africa thus:

« Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. »
« Patients die at the hands of such doctors. »
« Buildings collapse at the hands of such engineers. »
« Money is lost in the hands of such economists & accountants. »
« Humanity dies at the hands of such religious scholars.*
« Justice is lost at the hands of such judges.»
« The collapse of education is the collapse of a nation. »


Chú thích của người dịch được viết trong dấu []

Nguồn dịch: NDH

Share ngay để cùng nhau góp phần thay đổi nền giáo dục nước nhà!


QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ VÔ ĐIỀU KIỆN
VIDEO VÀ AUDIO THỦ THỈ TÍCH CỰC CÙNG CON THEO GS SHICHIDA, NHẬT BẢN

click vào đây và bắt đầu nhận ngay