Lê Thanh Trông: “Giáo dục trí tuệ cảm xúc – Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng vào Việt Nam” do GS Davide Antognazza, Thuỵ Sỹ