Phụ huynh cảm nhận gì sau khi cho con học toán Soroban

Phụ huynh cảm nhận gì sau khi cho con học toán Soroban

Phụ huynh cảm nhận gì sau khi cho con học toán Soroban