KÊU GỌI ĐỒNG HÀNH GIEO HẠT

3 GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC KHI GIEO HẠT

  • Lan tỏa giá trị của Quản lý nghiệp
  • Chăm sóc gieo hạt - Phục vụ đối tác tâm linh
  • Áp dụng triết lý gieo hạt để cùng nhau hạnh phúc và thành công.

TÔI MUỐN ĐỒNG HÀNH

Mỗi cuốn Quản Lý Nghiệp Anh Chị đồng hành 25.000đ

NHẬP SỐ LƯỢNG SÁCH MUỐN TẶNG NGƯỜI KHÁC TẠI DÒNG GHI CHÚ!

Quản Lý Nghiệp thật sự giá trị cho người muốn ứng dụng "Quy Luật Nhân - Quả" vào cuộc sống và công việc, hãy đóng góp để cùng GIEO HẠT cho nhiều người.

Lê Thanh TrôngFacebook | Blog

chat-active-icon

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.