Áp dụng tự kỷ ám thị trong dạy con
Áp dụng tự kỷ ám thị trong dạy con
Bài viết

  Robert Rosenthal – nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã từng làm một cuộc thí nghiệm thế này: Ông chia một nhóm chuột bạch thành hai nhóm A và B, nói với người nuôi dưỡng nhóm A … Read More

0937418268
chat-active-icon