Lời vàng cho con
post

Dường như làm cha mẹ ngày nay đang trở nên dễ dàng với nhiều công cụ hỗ trợ từ internet đến các khóa học tâm lý, kỹ năng. Tuy nhiên guồng xoáy của cuộc sống hiện đại cũng đang đè … Read More

Thuyết đa thông minh của Ts H.Gardner
8 loại hình thông minh của TS H.Gardner
post

Theo TS Howard Gardner, trí thông minh (intelligence) được ông quan niệm như sau “là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong … Read More

tm-kim-bi-vit-page-31-of-33-th-h-vng