Giáo dục trí tuệ cảm xúc cho trẻ
Giáo dục trí tuệ cảm xúc cho trẻ
post

Hiện nay, từ ngữ Trí tuệ cảm xúc ( Emotional Intelligence – EI ) đã khá phổ biến, nhưng biết để có thể áp dụng vào việc giáo dục trẻ em lại là điều không đơn giản. Trí tuệ cảm … Read More

làm gương cho con noi theo
Khi người lớn “thân giáo”
post

Tạo ra một môi trường giáo dục tốt cho trẻ em là điều cấp thiết hiện nay nhằm giúp cho các em có “sức đề kháng” với xã hội ngày càng xảy ra nhiều vấn đề về bạo lực và … Read More

12 giá trị sống theo Unesco
12 giá trị sống theo Unesco
post

Giá trị cuộc sống (hay giá trị sống) được coi là những điều chúng ta cho là quý giá, là quan trọng, là có ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi người. Giá trị sống trở thành động lực … Read More

tm-kim-bi-vit-page-3-of-35-th-h-vng