Khoan dung – 12 giá trị sống của Unesco

12 giá trị sống của Unesco gồm: Hoà bình, Tôn trọng, Yêu thương, Khoan dung, Trung thực, Khiêm tốn, Hợp tác, Hạnh phúc, Trách nhiệm, Giản dị, Tự do, Đoàn kết

Khoan dung - 12 giá trị sống của Unesco

Khoan dung là biết mở lòng và tiếp thu vẻ đẹp của sự khác biệt. Khoan dung đối với những điều không thuận lợi trong cuộc sống là biết cho qua đi, trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và tiếp tục tiến lên. Người biết trân trọng những giá trị tốt đẹp ở người khác và nhìn thấy những điều tích cực trong mọi tình huống là người có lòng khoan dung.

  • Nơi nào thiếu vắng tình yêu thương thì nơi đó không có sự khoan dung.
  • Khoan dung cũng là khả năng đối mặt với những tình huống khó khăn.
  • Khoan dung nhận biết tính cá nhân và sự đa dạng khi ta tháo bỏ những mặt nạ chia rẽ và hạn chế tình trạng căng thẳng gây ra bởi sự thiếu hiểu biết. Khoan dung sẽ mang đến cơ hội để khám phá và loại bỏ những khuôn mẫu và sự kỳ thị đối với những người khác biệt về quốc tịch, tôn giáo, hay di sản.
  • Nguồn gốc của thiếu lòng khoan dung là do sợ hãi và thiếu hiểu biết.
  • Hoà bình là mục đích, khoan dung là phương pháp.
  • Tha thứ cho những điều không mong muốn trong cuộc sống là biết buông bỏ, làm cho mọi việc trở nên nhẹ nhàng, giúp người khác nhẹ nhàng và tiếp tục tiến lên.
  • Người biết cách trân trọng điều tốt đẹp ở những người khác và điều tích cực trong mọi tình huống là người có lòng khoan dung.

Thực hành

Dành thời gian mỗi ngày để khoan dung với những người mà bạn tiếp xúc, có thể tại nơi làm việc, trong gia đình, khi đi mua sắm, hay trong cộng đồng. Hãy ghi nhận lại những cách thức mà bạn sử dụng để trở nên khoan dung hơn.

Mời nghe những bài học sâu sắc của audio khoan dung thuộc bộ công cụ Vườn Tâm Hồn

Nguồn: Đồng hành cùng 12 giá trị sống của Unesco của tác giả Trần Minh Luông