Jacqueline Boerefijn, giáo viên môn sinh học tại trường Groen van Prinstererlyceum, Hà Lan