Thế Hệ Vàng tài trợ sinh trắc vân tay tại trường ĐH Ngoại Thương TPHCM

Thế Hệ Vàng tài trợ sinh trắc vân tay tại trường ĐH Ngoại Thương TPHCM

Thế Hệ Vàng tài trợ sinh trắc vân tay tại trường ĐH Ngoại Thương TPHCM