CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC DÀNH CHO CHA MẸ VÀ CON TRẺ

Thế Hệ Vàng đang đồng hành cùng cha mẹ với các sản phẩm / dịch vụ giáo dục thông minh tại gia đình như sau:

  1. Tranh tô màu Vườn Tâm Hồn: http://thehevang.vn/tomauvuontamhon/
  2. Bộ thẻ giáo dục nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn dành cho tiểu học: http://thehevang.vn/the50tieuhoc
  3. Bộ thẻ giáo dục nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn dành cho mầm non: http://thehevang.vn/kizfamily
  4. Ứng dụng Vườn Tâm Hồn trên smartphone: http://thehevang.vn/vuontamhonapp
  5. Bức tranh Vườn Tâm Hồn: http://thehevang.vn/tranhvuontamhon
  6. Bộ công cụ giáo dục nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn Vườn Tâm Hồn (FULL): http://thehevang.vn/vuontamhon
  7. Sinh trắc vân tây – Giúp thấu hiểu và định hướng tương lai con trẻ: http://thehevang.vn/sinhtracvantay
  8. Trò chơi Táo Thông Minh – Bách khoa toàn thư cho tuổi mầm non: http://thehevang.vn/taothongminh
  9. Khoá học chuyên sâu: CHA MẸ HỌC CON THÀNH TÀI: http://thehevang.vn/conthanhtai

Các sản phẩm đã được chúng tôi chọn lọc cẩn thận với những tiêu chí khắc khe nhất nhằm mang lại những giá trị cao nhất cho cha mẹ và các con.

Chúc các bậc phu huynh có những trải nhiệm thú vị trong hành trình đồng hành và dẫn dắt con thành tài.